Referanser:

Av utførte arbeidsoppdrag de siste årene kan kort summeres:

–    Eget masseuttak / depot i Dagali, med innleid nødvendig knusing av masser

–    Egen massesortering og jordproduksjon i Dagali

–    Ny vegparsell i Hol for Statens Vegvesen

–    Bygging av rasteplass i Dagali for Statens Vegvesen

–    Etablering av grunnvannsforsyning med sjøledning og grøfter for Hol kommune

–    Grunnarbeider for Norgeshus i Hol

–    Grunnarbeider for Block Watne, Billingstad

–    Grunnarbeider for utbygging av Skurdalen- og Dagali skole

–    800 mm hovedvannledning på Dyno Industrier sitt fabrikkområde på Lillestrøm, lengde 500 m

–    Adkomst og grunnarbeider til overvåknings – og sambandsstasjon for FTD i Dagali

–    Veg, vann og avløp, strøm og kabler for hytteutbyggingsfelt i Sudndalen, Ustaoset, Uvdal og Dagali

–    Bygging av infiltrasjonsanlegg for spredt bolig- og hyttebygging

–    Høg- og lavspent kabelgraving for Hallingdal Kraftnett

–    Veger, grøfter og tomter for bolig- og hytteeiere

Kvalitet på utførelsen er et varemerke, og om det er ønskelig kan det gjerne oppgis konkrete referanser.