Diverse

 

Dagali Bil & Maskin er godkjent for ansvarsrett når det gjelder utførelse.

Vi har samarbeidspartnere når det gjelder prosjektering og søknadsfasen for aktuelle prosjekter, og vi har også samarbeidspartnere dersom prosjektene krever større kapasitet.

Enhver forespørsel skal få min største oppmerksomhet og jeg ser frem til et hyggelig møte.

 

 

Med vennlig hilsen

Lars Aasberg