Lars Aasberg, daglig leder, har følgende kvalifikasjoner:

–    Fagbrev som bilmekaniker

–    Fagbrev som anleggsmaskinfører

–    Handelsbrev

–    Yrkesbevis for anleggsmaskinfører, alle maskintyper

–    ADK 1 sertifikat

–    Sentral godkjenning for ansvarsrett

–    Godkjent for bygging av avløpsanlegg